Ký họa của họa sĩ Tạ Thúc Bình

Đây là các bức ký họa mà theo mình mang đậm hồn cốt của người Việt.
Từ rất lâu, mình đã thích thú với những ký họa này, và mình nghĩ sẽ đến lúc những ký họa này vượt ra khỏi phạm vi lưu trữ của gia đình ông, để trở thành một di sản mỹ thuật chung quí giá.
Với mình, những ký họa này luôn cho mình thấy lại bóng dáng của làng quê Việt Nam, của người nông dân, những nét thân thuộc như chính là ông bà, cô bác, anh chị em mình…

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s