Người Ý Giuseppe Castiglione và họa pháp cung đình Trung Hoa thế kỷ 18

Ghi chép của bạn Nguyên Hà. Tư liệu còn được cập nhật và hiệu chỉnh.

***

Giuseppe Castiglione (1688-1766), tu sĩ Dòng Tên người Ý, còn có tên Trung Quốc là Lang Shining (郎世寧 – Lang Thế Ninh), là một trong những họa sĩ phương Tây nổi tiếng nhất ở Trung Hoa vào thế kỷ 18. Sang Trung Quốc từ năm 27 tuổi và sống trải qua ba triều vua thời Thanh: Khang Hi 康熙 (1662-1722), Ung Chính 雍正 (1723-1735) và Càn Long 乾隆 (1736-1795), cuối cùng ông đã đạt đến vị trí danh giá, trở thành họa sư chính thức của triều đình.

”Từ thế kỷ 16, khi những nhà truyền giáo Dòng Tên của Giáo hội Thiên chúa La Mã đến Trung Hoa, họ đã thường xuyên sử dụng các tác phẩm nghệ thuật như phương tiện cho mục đích truyền đạo. Mặc dù dòng chảy văn hóa này không tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong truyền thống hội họa Trung Hoa, nó cũng đủ để mở ra “những cách nhìn mới”, đến từ phương Tây.” [1]

Castiglione-03

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s