Cổ Nguyệt Hiên

Một số trang mạng Việt Nam, khi dẫn lại tin về món cổ vật được đấu giá thành công ở mức ”khủng” năm 2005 bởi Sotheby’s Hongkong – là một bình sứ ngự chế thời Càn Long, vẽ ”cẩm kê hoa thạch” kiểu họa pháp lang – đã viết là trên cổ vật đó có đề bài thơ ”vịnh hiên Cổ Nguyệt”. Chữ ”Cổ Nguyệt Hiên” trong bản tin gốc thực ra không phải là nội dung của bài thơ đề trên đó, mà là danh xưng (của thời sau) gọi tên những món pháp lang thái từ tương đương, như món thuộc sưu tập Gilbert Zuellig được đấu giá cũng tại Sotheby’s Hongkong năm 2011.

Ý nghĩa của danh xưng ”Cổ Nguyệt Hiên” hiện vẫn có nhiều cách giải thích khác nhau. Chúng tôi đã thử làm một khảo sát khiêm tốn về đề tài này.

Conguyethien-01

Conguyethien-03

Conguyethien-07

Mời đón xem toàn bài trên tập san Cổ Ngoạn của Hội Cổ vật TP Hồ Chí Minh, và ủng hộ cho tập san của Hội :).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s