Dương thái

Vào thế kỷ 18, nghệ thuật gốm sứ Trung Hoa đã đạt đến đỉnh cao với dòng sản phẩm “Dương thái”. Ngoài lý do người Trung Hoa đã sở hữu kỹ nghệ chế tác gốm sứ từ lâu đời thì các ảnh hưởng phương Tây đã góp phần đáng kể vào tiến trình đó. Về sử dụng men màu, song song với việc nghệ thuật “Họa pháp lang” trên đồ đồng tráng men du nhập từ phương Tây vào Trung Quốc, kỹ thuật “họa pháp lang” trên đồ gốm sứ bắt đầu phổ biến và nhanh chóng đạt thành tựu. Về họa pháp, ảnh hưởng từ những họa sư người châu Âu phục vụ cho triều đình Trung Hoa là rõ ràng, đưa đến những kỹ thuật thể hiện mới vô cùng hoa mỹ… Khảo sát sau đây của chúng tôi về đồ sứ “Dương thái” chủ yếu dựa vào tài liệu của National Palace Museum, Đài Loan. (Lưu ý ở chiếc bình vẽ hoa cúc minh họa trong bài, bài thơ trên đó có câu “bất tri lãnh dạ hàn triêu lí” nhưng trong rất nhiều bản văn [ ví dụ như tại http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/33/49/cd.html ] lại viết thành “…lãnh nguyệt…”. Thầy Nguyễn Văn Thoa giả thiết có thể do một người đọc cho một người viết thành văn, nên chữ ye (dạ) bị nghe và viết thành chữ yue (nguyệt), chứ không lí gì người Đài Loan lại nhìn chữ dạ 夜 thành chữ nguyệt 月. Xin ghi chú vào đây để khảo thêm).

Duongthai-01 Duongthai-02 Duongthai-03 Duongthai-04 Duongthai-05

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s