2012/05/13

Bạn mình nhắn tin cho mình:

“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật – Cho nên tất bật đến bây giờ”

Chắc là bạn ấy nhắc khéo – minh nghĩ vui – ý là sao lâu lắm chẳng thấy ông rủ tôi cà phê cà pháo gì.

Mình chưa giác ngộ được như Bùi tiên sinh (mà không biết có phải thơ Bùi Giáng không?). Biết làm sao.

Tìm trên Net thấy tập thơ Mưa Nguồn của họ Bùi, mình chỉ thích bài Áo Xanh :

Lên mù sương, xuống mù sương

Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu

Tuổi thơ em có buồn nhiều

Thì xin cứ để bóng chiều đi qua

Biển dâu sực tỉnh giang hà

Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s