Kiến trúc mộ đá ở Long Thoàn Bửu Tự – Tiền Giang

^ Ảnh : Nguyên Hà

Advertisements

2 thoughts on “Kiến trúc mộ đá ở Long Thoàn Bửu Tự – Tiền Giang

    • Chào chị Hương. Quả là dịp ấy lớp thật vui. Cho gửi lời chúc Tết muộn đến mọi người nhe. Tôi đang ở Miami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s