Hoa cỏ quanh nhà

Ghi chép linh tinh về những loại cây lá hoa cỏ lặt vặt quanh vườn nhà mình.

Cây liễu

Cây móng bò

Cây sa-kê

Cây sộp

Dưa hấu

Rau nhái

Đậu rồng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s