Sưu tập

Những món linh tinh sưu tầm được, gọi là vui vui một chút và để biết thêm một chút, chứ không phải đam mê.

– Một số đèn dầu của mình

– Một số bình vôi của mình

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s