Ký họa của họa sĩ Tạ Thúc Bình

Đây là các bức ký họa mà theo mình mang đậm hồn cốt của người Việt.
Từ rất lâu, mình đã thích thú với những ký họa này, và mình nghĩ sẽ đến lúc những ký họa này vượt ra khỏi phạm vi lưu trữ của gia đình ông, để trở thành một di sản mỹ thuật chung quí giá.
Với mình, những ký họa này luôn cho mình thấy lại bóng dáng của làng quê Việt Nam, của người nông dân, những nét thân thuộc như chính là ông bà, cô bác, anh chị em mình…

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements