Sân bay SFO, San Francisco

(Ảnh: Nguyên Hà)

IMG_0534

IMG_0538

IMG_0539

IMG_0540

IMG_0543

IMG_0548

IMG_0547

IMG_0550

IMG_0552

IMG_0553

Advertisements