Hồ sơ lưu

Trang lưu trữ bài viết của Nguyên Hà. Đây là những thông tin mình quan tâm ngoài công việc thường nhật, khi đã thư thả chút chút, tạm quên chuyện áo cơm.

1. Hoa sen trong trang trí mỹ thuật thời Nguyễn – khảo sát trên đồ sứ ký kiểu [Thông tin Mỹ thuật, số 31-32, tháng 09-2010]

2. Một cách phân loại hiệu đề trên gốm sứ cổ Trung Hoa (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 04, tháng 10-2010]

3. Kiến trúc mộ đá ở Long Thoàn Bửu Tự, Tiền Giang [Cổ Ngoạn, số 06, tháng 03 – 2011]

4. Nghệ thuật Khmer cổ – tóm tắt thuật ngữ và hình ảnh đối chiếu (phần A) [Cổ Ngoạn, số 07, tháng 06 – 2011]

5. Linga – biểu tượng của thần Shiva [Cổ Ngoạn, số 08, tháng 09 – 2011]

6. Nghệ thuật Khmer cổ… (phần B, C) [Cổ Ngoạn, số 08, tháng 09 – 2011]

7. Nghệ thuật Khmer cổ… (phần D, E, F, G) [Cổ Ngoạn, số 09, tháng 01 – 2012]

8. Nghệ thuật Khmer cổ… (phần H, I, J) [Cổ Ngoạn, số 10, tháng 04 – 2012]

9. Đồ sứ mang hiệu đề Đại Nhã Trai [Cổ Ngoạn, số 10, tháng 04 – 2012]

10. Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần 1) (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 11, tháng 07 – 2012]

11. Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần 2) (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 12, tháng 10 – 2012]

12. Nghệ thuật Khmer cổ… (phần K) [Cổ Ngoạn, số 13, tháng 01 – 2013]

13. Các dòng gốm sứ cổ Trung Quốc danh tiếng thời Tống – Nguyên (phần cuối) (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 13, tháng 01 – 2013]

14. Dương thái – Dòng gốm sứ Trung Hoa hoa mỹ [Cổ Ngoạn, số 16, tháng 01 – 2014]

15. Nghệ thuật Khmer cổ… (Phần L, M) [Cổ Ngoạn, số 16, tháng 01 – 2014]

16. Giuseppe Castiglione – Từ những tranh vẽ ngựa đến ảnh hưởng trong họa pháp cung đình Trung Hoa thế kỷ 18 [Thông tin Mỹ thuật, số 1, tháng 07-2014]

17. Tìm hiểu về danh xưng Cổ Nguyệt Hiên (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 18, tháng 09 – 2014]

18. Hiện thực và siêu thực, những phối cảnh của Rene Magritte [Thông tin Mỹ thuật, số 2, tháng 12-2014]

19. Cloisonne Châu Âu và pháp lang Trung Hoa [Thông tin Mỹ thuật, số 4, tháng 08-2015]

20. Lan Đình tản khúc, một đề tài Nho gia vẽ trên đồ sứ (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 21, tháng 11 – 2015]

21. Phần nền đế bị lấp ẩn của Borobudur (bài dịch) [Thông tin Mỹ thuật, số 8, tháng 01-2017]

22. Tính biểu tượng của hình ảnh sĩ phu cưỡi lừa trong một số đồ án vẽ trên đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (viết chung) [Thông tin Mỹ thuật, số 11, tháng 01-2018]

23. Hình tượng Nho sĩ tài tử qua thơ văn và hình họa trên một số đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (viết chung) [Cổ Ngoạn, số 27, tháng 07-2018]

24. Nghệ thuật Khmer cổ… (Phần N, O, P)

25. …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s