Nghệ thuật Khmer cổ – tóm tắt qua thuật ngữ và hình ảnh (phần A)

Hồ sơ sau đây chỉ là sự sắp xếp những mảnh thông tin thu lượm được, và khai thác nguồn ảnh từ Net để minh họa cho glossary về Nghệ thuật Khmer cổ, vốn đã được liệt kê trong nhiều tài liệu.

Thuật ngữ trong hồ sơ này được chọn theo tiêu chí của mình. Sơ suất hay thiếu sót trong diễn giải hoàn toàn là do mình. Có bảng niên đại đi kèm, so sánh những mốc văn minh phương Tây, Ấn Độ, Trung Hoa với Khmer ở trong tương quan khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh lĩnh vực mỹ thuật cổ điển (kiến trúc, điêu khắc, trang trí).

Mục từ đầu tiên: A.
A-1 

(Đã điều chỉnh mục Ak Yum và đồng bộ hồ sơ cho đúng với cách trình bày các phần tiếp)

 

Advertisements

2 thoughts on “Nghệ thuật Khmer cổ – tóm tắt qua thuật ngữ và hình ảnh (phần A)

  1. Hình minh hoạ bên phải trong mục từ Ak Yum có nhầm lẫn. Hình tượng Apsara này là từ đền Angkor Vat. Đây là sơ suất của N. Hà, cũng có trong bài ở tập san Cổ Ngoạn 8, mà lâu chưa được điều chỉnh. Xin đính chính và cáo lỗi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s